Enligt LMK Groups bolagsordning ska styrelsen bestå av mellan 3 och 9 bolagsstämmovalda ledamöter, utan suppleanter. För närvarande består Bolagets styrelse av 5 ordinarie styrelseledamöter utsedda av bolagsstämman.

Namn Position Födelseår Vald Oberoende av Bolaget Oberoende av större aktieägare
Mathias Hedlund Ordförande, Ledamot 1970 2021 Ja Ja
Charlotte Gogstad Ledamot 1977 2021 Ja Ja
Gert W. Munthe Ledamot 1957 2018 Ja Nej
Therese Reuterswärd Ledamot 1981 2021 Ja Ja
Johan Kleberg Ledamot 1975 2022 Ja Ja

Mathias Hedlund

Född 1970. Styrelseordförande sedan 2021. 

Utbildning: Bachelor’s Degree in Business Administration vid Stockholms universitet, Executive Education Program vid Handelshögskolan i Stockholm, och Executive Education Program vid Harvard Business School.

Övriga nuvarande befattningar: Chief Executive Officer för Etraveli Group AB med dotterbolag, och ägare av och styrelseledamot i Micchezza AB.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i NetEnt AB (publ) och EuroFlorist Intressenter AB, styrelseledamot i Betsson AB (publ) och Semantix International Group AB.

Aktieägande i LMK Group: Mathias Hedlund innehar inga aktier i Bolaget. Mathias Hedlund innehar 28 800 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogrammet 2021/2025.

Charlotte Gogstad

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2021. 

Utbildning: Bachelor of Arts – International Relations och Bachelor of Business Administration vid Pacific Lutheran University, Master of Business Administration vid London Business School, och Executive Leadership Programme vid Harvard Business School.

Övriga nuvarande befattningar: Vice President Product & Tech Enablement för Expedia.com Ltd.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Senior Director Global Search Marketing och Senior Director Strategy & Business Development för Expedia.com Ltd.

Aktieägande i LMK Group: Charlotte Gogstad innehar inga aktier i Bolaget. Charlotte Gogstad innehar 9 600 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogrammet 2021/2025.

Gert W. Munthe

Född 1957. Styrelseordförande sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2021. 

Utbildning: Master of Business Administration och Master of International Affairs vid Columbia University, samt Exam Oecon vid Oslo universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Herkules Capital AS, Herkules Private Equity Fund 1, Herkules Private Equity Fund 4, Lytix Biopharma AS, Amicoat AS och Adnuntius Services AS.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande och styrelseledamot i Nevion AS och styrelseledamot i Intelecom CC/IA AS (numera Puzzel AS).

Aktieägande i LMK Group: Gert W. Munthe innehar inga aktier i Bolaget.

Therese Reuterswärd

Född 1981. Styrelseledamot sedan 2021. 

Utbildning: Civilingenjör i Medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Vice President of Marketing på Mentimeter AB, Styrelseledamot i Thule Group AB, Styrelseledamot i The Feelgood Company AS

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Chief Marketing Officer på Office Depot AB, Director of Product på MatHem AB, Head of Digital på Arla Foods AB, Nordic E-Business Manager på Nestlé Nespresso, Styrelseledamot i Svensk Digital Handel.

Aktieägande i LMK Group: Therese Reuterswärd innehar inga aktier i Bolaget. Therese Reuterswärd innehar 9 600 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogrammet 2021/2025.

Johan Kleberg 

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2022.  

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Övriga nuvarande befattningar: Vd, ordförande och delägare för Bookbinders Design. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren):vd C More, vd Adlibirs. 

Aktieägande i LMK Group:Johan Kleberg innehar 2000 aktier i LMK Group.