Enligt LMK Groups bolagsordning ska styrelsen bestå av mellan 3 och 9 bolagsstämmovalda ledamöter, utan suppleanter. För närvarande består Bolagets styrelse av 5 ordinarie styrelseledamöter utsedda av bolagsstämman.

Namn Position Födelseår Vald Oberoende av Bolaget Oberoende av större aktieägare
Mathias Hedlund Ordförande, Ledamot 1970 2021 Ja Ja
Charlotte Gogstad Ledamot 1977 2021 Ja Ja
Fredrik Kongsli Ledamot 1985 2018 Ja Nej
Gert W. Munthe Ledamot 1957 2018 Ja Nej
Therese Reuterswärd Ledamot 1981 2021 Ja Ja

Mathias Hedlund

Född 1970. Styrelseordförande sedan 2021. 

Utbildning: Bachelor’s Degree in Business Administration vid Stockholms universitet, Executive Education Program vid Handelshögskolan i Stockholm, och Executive Education Program vid Harvard Business School.

Övriga nuvarande befattningar: Chief Executive Officer för Etraveli Group AB med dotterbolag, och ägare av och styrelseledamot i Micchezza AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i NetEnt AB (publ) och EuroFlorist Intressenter AB, styrelseledamot i Betsson AB (publ) och Semantix International Group AB.

Aktieägande i LMK Group: Mathias Hedlund innehar inga aktier i Bolaget. Mathias Hedlund avser att förvärva 28 800 teckningsoptioner i Bolaget.1)

Charlotte Gogstad

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2021. 

Utbildning: Bachelor of Arts – International Relations och Bachelor of Business Administration vid Pacific Lutheran University, Master of Business Administration vid London Business School, och Executive Leadership Programme vid Harvard Business School.

Övriga nuvarande befattningar: Vice President Product & Tech Enablement för Expedia.com Ltd.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Senior Director Global Search Marketing och Senior Director Strategy & Business Development för Expedia.com Ltd.

Aktieägande i LMK Group: Charlotte Gogstad innehar inga aktier i Bolaget. Charlotte Gogstad avser att förvärva 9 600 teckningsoptioner i Bolaget.1)

Fredrik Kongsli

Född 1985. Styrelseledamot sedan 2018. 

Utbildning: Bachelor of Arts – Economics vid Columbia University och Master of Business Administration vid INSEAD.

Övriga nuvarande befattningar: Partner i Herkules Capital AS, styrelseordförande i Back To School AS, Beckmann AS, Olivia Holding AS med dotterbolag, Sibus AS, Kongsli Ventures AS och Kookooli AS, och styrelseledamot i Eterni Holding AS med dotterbolag, Oppkuven Investco AS och Mgmtco AS.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Puzzel AS, Puzzel Holding AS och Odlo Sport Holding AG.

Aktieägande i LMK Group: Fredrik Kongsli innehar inga aktier i Bolaget.

Gert W. Munthe

Född 1957. Styrelseordförande sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2021. 

Utbildning: Master of Business Administration och Master of International Affairs vid Columbia University, samt Exam Oecon vid Oslo universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Herkules Capital AS, Herkules Private Equity Fund 1, Herkules Private Equity Fund 4, Lytix Biopharma AS, Amicoat AS och Adnuntius Services AS.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande och styrelseledamot i Nevion AS och styrelseledamot i Intelecom CC/IA AS (numera Puzzel AS).

Aktieägande i LMK Group: Gert W. Munthe innehar inga aktier i Bolaget.

Therese Reuterswärd

Född 1981. Styrelseledamot sedan 2021. 

Utbildning: Civilingenjör i Medieteknik vid Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Chief Marketing Officer för Office Depot AB, styrelseledamot i Thule Group AB, styrelsesuppleant i Robam AB och ledamot av Advisory Board i Beyond Retail AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Interim Director of Product för MatHem AB, Head of Digital för Arla Foods AB, Nordic Head of E-Business för Nestlé Nespresso S.A och styrelseledamot i Svensk Digital Handel.

Aktieägande i LMK Group: Therese Reuterswärd innehar inga aktier i

Bolaget. Therese Reuterswärd avser att förvärva 9 600 teckningsoptioner i Bolaget.1)

  1. Teckningsoptionerna förvärvas inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogram som inrättades enligt beslut på årsstämma 14 mars 2021, i enlighet med vad som beskrivs i prospektet under avsnitt ”Bolagsstyrning – Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare – Långsiktigt incitamentsprogram – teckningsoptioner – Teckningsoptioner för styrelseledamöter”.