LMK Groups styrelse har antagit följande finansiella mål på kort till medellång sikt 1):

Tillväxt

Koncernens målsättning är att uppnå en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om cirka 10 till 12 procent på kort till medellång sikt.

Lönsamhet

Koncernens målsättning är att uppnå en EBIT-marginal om cirka 6 till 8 procent på kort till medellång sikt.

Utdelningspolicy

LMK Groups utdelningspolicy syftar till att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning samtidigt som den ger bolaget möjlighet att investera i strategiska tillväxtmöjligheter. Målet med utdelningen är att den under de närmaste 3 till 5 åren ska uppgå till minst 1,75 SEK per aktie årligen.

 

1) Termen ”kort till medellång sikt” som används av Bolaget syftar till en period om 3–5 år.