Aktie och Aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 170 127 kronor fördelat på totalt 12 678 592 aktier, samtliga med ett kvotvärde på 0,092292 kronor. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0015556873. Bolagets aktiekapital är uttryckt i SEK och är fördelat på de av Bolaget utgivna aktierna, med ett kvotvärde uttryckt i SEK.

Samtliga utgivna aktier är fullt betalda. Varje aktie medför en (1) röst på bolagsstämma och samtliga aktier har lika rätt till Bolagets tillgångar vid likvidation och vinstutdelning.

Ägarstruktur

(Baserat på register hos Euroclear 2021-12-31)

Namn Antal aktier Kapital och röster
Herkules 1,499,177 11.8%
Niklas Aronsson 1,014,081 8.0%
Clearstream Banking 819,805 6.6%
Goldman Sachs Internal LTD  679,030 5.4%
Carolina Gebäck 676,055 5.3%
CACEIS BANK 665,648 5.3%
ENCIERRO CAPITAL AS 621,000 4.9%
Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt SEBP6 542,591 4.3%
Acton GMBH 505,050  4.0%
Nordea Småbolagsfond Sverige 447,287 3.5%
Total 10 största aktieägare 7,469,724 58.9%
Övriga aktieägare 5,208,868 41.1%
Total 12,678,592 100.0%