Aktie och Aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 170 127 kronor fördelat på totalt 12 678 592 aktier, samtliga med ett kvotvärde på 0,092292 kronor. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0015556873. Bolagets aktiekapital är uttryckt i SEK och är fördelat på de av Bolaget utgivna aktierna, med ett kvotvärde uttryckt i SEK.

Samtliga utgivna aktier är fullt betalda. Varje aktie medför en (1) röst på bolagsstämma och samtliga aktier har lika rätt till Bolagets tillgångar vid likvidation och vinstutdelning.

Ägarstruktur

(Baserat på register hos Euroclear 2023-03-31)

Namn Antal aktier Kapital och röster
Angur Invest 1 295 043 10,2%
Niklas Aronsson 1 014 081 8,0%
Olle Qvarnström 719 373 5,7%
Invus 678 930 5,4%
Carolina Gebäck 676 055 5,3%
Acton GMBH 505 050 4,0%
Nordnet Pensionsförsäkring 457 107 3,6%
Moneta 455 500 3.6%
Nordea Småbolagsfond 438 877 3.5%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 419 959 3,3%
Total 10 största aktieägare 6 659 975 52,5%
Övriga aktieägare 6 018 617 47,5%
Total 12 678 592 100,0%