Aktie och Aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 170 127 kronor fördelat på totalt 12 678 592 aktier, samtliga med ett kvotvärde på 0,092292 kronor. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0015556873. Bolagets aktiekapital är uttryckt i SEK och är fördelat på de av Bolaget utgivna aktierna, med ett kvotvärde uttryckt i SEK.

Samtliga utgivna aktier är fullt betalda. Varje aktie medför en (1) röst på bolagsstämma och samtliga aktier har lika rätt till Bolagets tillgångar vid likvidation och vinstutdelning.

Ägarstruktur

(Baserat på register hos Euroclear 2022-12-30)

Namn Antal aktier Kapital och röster
Herkules 1,528,125 12.1%
Niklas Aronsson 1,014,081 8.0%
Invus 679,030 5.4%
Carolina Gebäck 676,055 5.3%
Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt 505,075 4.0%
Acton GMBH 505,050 4.0%
Clearstream Banking 503,273 4.0%
Moneta 455,500 3.6%
Nordea Småbolagsfond 442,546 3.5%
Festina funds 390,871 3,1%
Total 10 största aktieägare 6,699,606 52.8%
Övriga aktieägare 5,978,986 47.2%
Total 12,678,592 100.0%