LMK GROUP PUBLICERAR KVARTALSRAPPORT FÖR Q2 2023 – FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET I Q2 OCH STADIGT KASSAFLÖDE UNDER FÖRSTA HALVÅRET 

 

Rapporten visar fortsatt förbättrad marginal efter hanteringskostnader, framsteg med att stabilisera omsättningen samt att en strikt kostnadsdisciplin under kvartalet har bidragit till att förbättra lönsamheten och till ett positivt kassaflöde under första halvåret.