LMK Group har offentliggjort sina finansiella resultat för fjärde kvartalet och helåret 2022. Trots utmanande marknadsförhållanden förbättrades täckningsbidraget och nådde 29,7%, vilket översteg förväntningarna. Samtidigt fortsatte nettoomsättningen att minska på årsbasis och minskade med 22% för kvartalet. Trots prishöjningar för att kompensera inflationen var orderfrekvensen stabil och det genomsnittliga ordervärdet ökade med 14,3%.