LMKG presenterar resultat för Q3: Trots svår e-handelsmarknad och säsongsmässigt svagt kvartal: stabil reaktivering av kunder samt förbättrad orderfrekvens

Walker Kinman, vd, kommenterade: “Vårt makroekonomiska klimat fortsätter att vara utmanat av externa faktorer som påverkar efterfrågan. Vi fortsätter dock att utveckla oss på effektivitet, kvalitet, flexibilitet samt utnyttjandet av våra tekniska möjligheter. På en marknad där många e-handlare kämpar med minskade storlekar på varukorgarna, ökade vår orderfrekvens med 2,5% under kvartalet.”