LMK Group publicerar trading update

LMK Group, den största skandinaviska leverantören av matkassar och en ledande aktör inom skandinavisk foodtech, kommer med början i dag att publicera kvartalsvisa trading updates som föregår gruppens kvartalsrapporter. Detta för att tillhandahålla löpande information till marknaden. Nedan följer trading update för andra kvartalet 2022. Fullständiga resultat för perioden kommer att publiceras den 23 augusti 2022.