VD

Walker Kinman

Född 1975. Verkställande direktör sedan 2019.

Utbildning: Bachelor of Science, Business Administration & Finance Concentration vid Boston University.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande och verkställande direktör i Carolinas Matkasse AB, Linas Matkasse Newco AB, Godtlevertgruppen AS och WJK Strategic Consulting AB samt vd i RetNemt.dk ApS.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): CFO och styrelseledamot i Emric AB, vd i Emric Finance Process Outsourcing AB, Emric Operations AB, Emric d.o.o. Beograd,
PT Emric Asia och Head of Finance Partner för Tieto Sweden AB.
Aktieägande i LMK Group: Walker Kinman innehar 183 740 aktier i Bolaget samt 57 600 teckningsoptioner. 1)

1) Teckningsoptionerna förvärvades inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogram som inrättades enligt beslut på årsstämma 14 mars 2021, i enlighet med vad som beskrivs i prospektet under avsnitt ”Bolagsstyrning – Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare – Långsiktigt incitamentsprogram – teckningsoptioner – Teckningsoptioner för ledande befattningshavare och andra anställda”.

CFO

Erik Bergman

Född 1982. Chief Financial Officer sedan 2021, tidigare Head of Business Control sedan 2019.

Utbildning: Master of Science in Business Administration and Economics vid Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Inga.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Finance Partner för Tieto Sweden AB och Business Controller för Emric AB
Aktieägande i LMK Group: Erik Bergman innehar 1890 aktier i Bolaget samt har förvärvat 19 200 teckningsoptioner i Bolaget.1)

1) Teckningsoptionerna förvärvades inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogram som inrättades enligt beslut på årsstämma 14 mars 2021, i enlighet med vad som beskrivs i prospektet under avsnitt ”Bolagsstyrning – Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare – Långsiktigt incitamentsprogram – teckningsoptioner – Teckningsoptioner för ledande befattningshavare och andra anställda”.

COO

Vibeke Amundsen

Född 1968. Chief Operating Officer sedan 2021.

Utbildning: Master of Science, Norges tekniske høgskole och Master of Management, Norweigan Business Institute.

Övriga nuvarande befattningar: Vibeke Amundsen innehar inga andra befattningar.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Director Warehouse Management på TINE BA och Senior Project Manager på Vinmonopolet.
Aktieägande i LMK Group: Vibeke Amundsen innehar 6000 aktier i Bolaget samt 19 200 teckningsoptioner i Bolaget.1)

1) Teckningsoptionerna förvärvades inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogram som inrättades enligt beslut på årsstämma 14 mars 2021, i enlighet med vad som beskrivs i prospektet under avsnitt ”Bolagsstyrning – Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare – Långsiktigt incitamentsprogram – teckningsoptioner – Teckningsoptioner för ledande befattningshavare och andra anställda”.

Chief Technology Officer

Anton Nytorp

Född 1988. Chief Business Development Officer sedan 2022, tidigare chef över Coop Norges digitala affär CoopX.

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings Universitet.
Tidigare befattningar: projektledare på Boston Consulting Group där han arbetade med kunder inom livsmedel och andra konsumentinriktade branscher.
Aktieägande i LMK Group: Anton Nytorp innehar 10.000 aktier i Bolaget.
Chief Supply Chain Management Officer

Claes Stenfeldt

Född 1968. Group Chief Supply Chain Manager sedan 2018.

Utbildning: Bachelor, Business Administration & Marketing.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Merchandising, Purchasing och Inventory Manager i Office Depot Svenska AB.

Aktieägande i LMK Group: Claes Stenfeldt innehar 15 000 aktier samt 19 200 teckningsoptioner i Bolaget.1)

1) Teckningsoptionerna förvärvades inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogram som inrättades enligt beslut på årsstämma 12 mars 2021, i enlighet med vad som beskrivs i prospektet under avsnitt ”Bolagsstyrning – Ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare – Långsiktigt incitamentsprogram – teckningsoptioner – Teckningsoptioner för ledande befattningshavare och andra anställda”.

Chief Commercial Officer

Klaus Toft Nørgaard

Född 1964. Chief Commercial Officer sedan 2022, tidigare Chief Executive Officer RetNemt sedan 2004.

Utbildning: Executive MBA, Copenhagen Business School och Diploma in Marketing, Southern Denmark University.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för RetNemt.dk ApS samt CEO och styrelseordförande för Toft Norgaard Holding Aps.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Vd för RetNemt.dk ApS.

Aktieägande i LMK Group: Klaus Toft Nørgaard innehar, genom sitt helägda bolag Toft Nørgaard Holding ApS, 345 163 aktier i Bolaget. Klaus Toft Nørgaard innehar 19 200 teckningsoptioner i Bolaget. 1)

1) Klaus Toft Nørgaard hade tidigare, genom sitt helägda bolag Toft Nørgaard Holding ApS, 651 000 aktier i dotterbolaget RetNemt.dk ApS. Med anledning av konverteringen av tidigare aktieägarstruktur konverterades Klaus Toft Nørgaards aktieägande i RetNemt.dk ApS delvis till aktier i LMK Group AB (publ) i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhållanden – Konvertering av tidigare aktiestruktur”.