Delårsrapport Q1 2021

Den 19 maj 2021 publicerade LMK Group sin första delårsrapport som noterat bolag. Den positiva trenden från 2020 fortsatte under första kvartalet 2021 där LMK Group såg ett gott momentum vad gäller kundtillströmning, tillväxt och lönsamhet.