LMK Group rapporterar resultat för första kvartalet i en svag e-handelsmiljö

Walker Kinman, vd LMK Group, kommenterade: “Återkomsten från pandemin, ett uppdämt behov för resor och restaurangbesök samt att hushållens utgifter påverkas av den stigande inflationen, är alla faktorer som har påverkat e-handeln och framförallt e-handel av livsmedel, under kvartalet. Denna utveckling har lett till en nergång i försäljning och lägre nykundsförvärv för LMK Group. Detta till trots har vi noterat en ökad orderfrekvens och genomsnittligt ordervärde, vilket visar på en förbättring i kvalitet av kundgrupper. Vi har fortsatt att utveckla vår organisation, investerat i tech och drivit på vår produktinnovation under kvartalet och fokuserar nu på att sjösätta kompletterande tillväxtområden samtidigt som vi anpassar vår kostnadsstruktur till marknadsförutsättningarna.”