VD Walker Kinman kommenterar kvartalet: "I ett kvartal där den Covid-19 relaterade efterfrågeökningen har minskat och vi har sett en återgång till normala säsongsmönster, har LMK Group levererat stabil tillväxt trots tuffa pandemipåverkade jämförelsetal från 2020. Samtidigt har vi fortsatt att arbeta enligt vår tillväxtstrategi, bland annat genom integrationen av vår danska verksamhet, nya strategiska rekryteringar och ambitiösa sälj- och marknadsföringsinitiativ som stärkt våra varumärken och erbjudanden."