Notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Den 9 mars 2021 offentliggjorde LMK Group sin avsikt att genomföra ett erbjudande av Bolagets aktier och att notera aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market.